Foto:

Rensa gärna hela bordet

Nu när vi lever under ett slags nullokrati, det vill säga inget styre alls, vore det kanske ett lämpligt tillfälle för detta styre att i alla fall rensa hela bordet. Har det vidtagits mindre lämpliga åtgärder på annat håll, tjänstetillsättningar eller upphandlingar inom bolag, ÅHS eller andra organ eller annat liknande?

Det vore förmodligen svårt för det styre som ju måste följa efter detta att seriöst kunna hantera någon ytterligare uppdagad misskötsel där landskapet kan vara ansvarigt.

Peter Andersson

Hittat fel i texten? Skriv till oss