Foto:

Pengarna räcker inte för vår anhöriga på ESB-boende

Det är inte bara inom Mariehamns stad som klienter har drabbats av chockhöjningar av avgifter för ESB-boende. Detta har också skett i vår landskommun. När januari månads faktura för vår anhörig inkom fick man en chock. Avgiften för ESB-boendet hade höjts från 846 euro till 1.156 euro, alltså en höjning med 350 euro eller 37 procent.

Vår anhörig kan knappas betraktas som höginkomsttagare då pension och vårdbidrag (384 euro) är totalt 1.746 euro i månaden. Från detta avdras sammanlagt 340 euro varefter som avgift borde erläggas 85 procent av det som återstår. Detta skulle i vårt fall medföra att återstoden för egen konsumtion skulle understiga 250 euro i månaden, varför avgiften har justerats så att 250 euro i månaden ska vara kvar för den anhörigas eget behov.
Dessa 250 euro ska räcka till fysioterapi en gång i veckan, hygienartiklar, läkemedel, frisör fyra gånger per år, fotvård, hyra av hjälpmedel, kläder, glasögon, tandvård, tidning, besök hos släktingar och vänner, besök på simhall, kulturupplevelser, läkarvård med taxi, samt diverse nödvändiga utgifter för det gamla hemmet. Det är nog inte så svårt att inse att 250 euro inte räcker till allt detta.
Anhörig

Hittat fel i texten? Skriv till oss