Oförsvarligt slöseri att bygga tunnel

Foto:
I dessa Coronatider och med vetskap om landskapets och kommunernas ansträngda ekonomier anser Rainer Juslin att det just nu skulle behövas något positivt som inger framtidstro på Åland och att det skulle vara en tunnel till Föglö.

Arbetslösheten på Åland är högre än på många år, många företag har det mycket kämpigt, KST måste dra ner i sin budget för att kommunerna inte har medel och så vidare.

Tror Juslin att de svagaste i samhället, de som behöver hjälp på många olika sätt, tycker att det som ger dem framtidstro är en tunnel till Föglö?

Det är viktigt att våra företag, speciellt i turist- och rederinäringen får hjulen att snurra vilket leder till att hela Åland börjar må bättre och tillvaron ljusnar för de många som i dag är arbetslösa och andra som i dag har det svårt. Det är det som är framtidstro.

På Åland bor cirka 30.000 människor och två procent, eller cirka 600, av dessa bor i Föglö. En tunnel till Föglö kommer att kosta oerhört mycket, mycket mer än vad som nämnts hittills. Räcker 300 miljoner?

Jag tror inte det. Är det verkligen försvarbart att satsa så enormt med pengar på denna tunnel. Jag tror inte att alla övriga 98 procent av Ålands befolkning tycker att det är försvarbart.

Jag frågar mig varför man i den fastländska skärgården satsar på stora flakfärjor med eldrift om det är billigare att bygga tunnlar. Tror faktiskt att man på fastlandet byggt betydligt flera tunnlar än vi har på Åland. Det har säkert gett erfarenhet, kunskap och kostnadsmedvetenhet om tunnlar.

Nej, jag anser att falska förhoppningar inte är något som behövs i dessa tider och inte annars heller så jag hoppas verkligen att våra ansvariga politiker inte ska göra flera misstag i kortruttsprojektet mellan Föglö och fasta Åland. Det har redan satsats en hel del miljoner på detta projekt utan resultat, så var finns landskapsregeringens ansvar för att skattemedlen används på ett förnuftigt sätt?

Skattebetalare

Hittat fel i texten? Skriv till oss