Foto:

Ni skapar själva kriskommuner

Bengt Hagström från Mångstekta skrev en insändare i Ålandstidningen den 16 maj att det inte behövs någon lag om likviditetsstöd till kommunerna och inte någon kriskommunlag heller. Han menar att underfinansiering av landskapsandelar är en strategisk åtgärd för att skapa kriskommuner.

Ni vill ju själva skapa kriskommuner tack vare att kommunerna inte får tillräckligt med landskapsandelar, därför bildar ni kriskommuner som ni sedan ska skapa olika lagar och paragrafer för. Som om att kommunerna inte tar sitt ansvar. Men nu har ni bestämt redan att det ska vara så och lagförslaget är klart att gå vidare till lagtinget för behandling.

Hittat fel i texten? Skriv till oss