Foto:

Min plikt att svara på allmänhetens frågor

I kännspak, hotfull stil försöker lagtingsledamot Marcus Måtar misskreditera det faktum att bland annat undertecknad kallades som vittne i hybridaffären. Jag gjorde min samhälleliga plikt och infann mig i domstolen. En vägran var förenligt med vite. Det misstänkliggör Måtar mot bättre vetande.

Det finns inget jag sade under ed som jag inte redan sagt eller skrivit offentligt. Ingenting. Alla beslut som tagits, alla underlag är offentliga handlingar. Jag ser det även som en plikt att som politiker svara på medias och allmänhetens frågor. Den hållningen avser jag fortsätta med. Jag kommer inte att tiga still för att Måtar tycker att det skulle vara bekvämast så.
Domstolen må vara, eller ha varit, Måtars hemma-arena men för mig var det en helt ny, inte helt trevlig upplevelse. Jag ger Måtar rätt i att ärendet inte är avgjort såvida landskapsregeringen väljer att överklaga och ärendet därmed förs över till nästa instans.
Jag har tydligt och betryckt konstaterat att i detta ärende finns inga vinnare, bara förlorare. Ingen skadeglädje över huvud taget. Det hela är snarare sorgligt. Men jag skulle nog avråda landskapsregeringen från att anlita Måtar som juridisk expertis i fortsättningen.

Katrin Sjögren (Lib)

Hittat fel i texten? Skriv till oss