Foto:

Kärnkraften spelar fortfarande en viktig roll

För att trygga vår elförsörjning i Norden/Europa krävs stabil baskraft av stora verk för frekvensstabilitet. Dessa är grundbulten som är i drift oberoende väder och vind. Kärnkraft, vattenkraft kondens och mottrycksverk för fjärrvärmeproduktion är fundamenta i vår kraftförsörjning. Vindkraft kan vara ett bra komplement om stor hänsyn och miljöprövning på naturens och människors villkor är konsensus.

Konsekvensen med elbrist ser vi i Sverige där ett fundamentalistiskt parti stängt ner väl fungerande kärnkraft samt att Tyskland halsstarrigt fasar ut all sin kärnkraft. Och dessutom med en kommande stor ökning av elberoende sker med elektrifierad fordonsflotta och tveksam tillverkning av batterier/mineraler med en mycket energikrävande tillverkning.

Mycket av den välfärd som vi i dag har byggts upp från 60-talet med kärnkraft och det ska vi tacka för. Tolv stycken reaktorer har skapat ett välstånd som ingen miljöpartist någonsin kunnat drömma om. Det hade också varit optimalt om en reaktor i exempelvis Forsmark konverterats till mottryck med fjärrvärmeledning ner till Stockholm och i stort försörjt staden med fossilfri energi. Detta prövades under 80-talet av en kommission från energisektorn men med politisk oenighet förverkligades tyvärr inte detta.

Beakta Olkiluoto 3 med en termisk effekt på 4.000 MW och 1.600 MWe. Ekvivalent motsvarar detta cirka 800-900 långtradare med flis, grot per dygn. Det ger perspektiv. Det är forskning, utveckling av bland annat kommande modern kärnkraft (ver. 4) i småskalighet där halveringstiden är hundratals år och ett helt annat energiutbyte av kärnbränslet sker. Det är så vi kan få en viktigt bidragande pusselbit i vår kommande energiförsörjning att fungera oberoende väder och vind som ett komplement med energieffektivisering. Det glöms lätt bort i debatten att all vår energi till vår planet kommer faktiskt från en kärnprocess (fussion) som sedan omvandlas till bland annat vind och vattenkraft, solenergi med mera. Detta är hållbar energi. Kunskap är makt och stopp för gigantiska fula vindkraftsparker.

Kent Lansing

Hittat fel i texten? Skriv till oss