Foto:

Jämställdhet ger frihet

Konservativa föreningen Urd analyserar i en insändare det åländska valresultatet. Deras slutsats är att väljarna insett vilka dårskaper kvinnorna i lagtinget står för och därför lagt sina röster på förnuftiga män. I partier som Obunden samling och Moderat samling fanns betydligt färre och mindre profilerade kvinnor på listorna, med resultatet att man fått in få eller inga kvinnor. Också det är en förklaring.
Den intressanta och viktiga fråga som Urd duckar för är varför färre kvinnor ställer upp, varför färre kvinnor väljs och varför tilliten till kvinnors förmåga är lägre. Om utgångspunkten ändå är att män och kvinnor är lika kompetenta och kunniga så måste det ju finnas andra orsaker till denna tingens ordning. Detta är ett kunskapsområde som på inga vis är enkelt. Det finns åratal av forskning som visar på hur normer, strukturella hinder, traditioner och fördomar gör att män och kvinnor även idag har olika förutsättningar. Att förstå dessa hinder och analysera dem är ett första steg mot förändring.
Den förändringen är en förutsättning för individens frihet, oberoende av kön. Då kan kvinnligt och manligt kodade egenskaper snarare uppfattas som viktiga mänskliga egenskaper än biologiskt betingade sådana. Olika egenskaper ska inte ska ge avtryck i löneskillnader eller olika tillgång till inflytande.

Att förändra hur vi tänker är den stora utmaningen, men vilken spännande resa det är, bakslagen till trots.

Feministparaplyet på Åland
Nina Fellman
Martina Eklund
Tanja Eklöw
Cecilia Dahlström
Erin Gäddnäs

Hittat fel i texten? Skriv till oss