Foto:

Hur tänker Mariebad?

Mariebad tar alltså emot 100 personer samtidigt, hur tänker ni då? Det var andra bestämmelser våren 2020 varför inte ha de bestämmelserna nu? Nu vill jag ha ett ordentligt svar av den eller de som bestämmer.

En som är i riskgruppen men som behöver rehabiliteras

Fredrika Sundberg, Kultur- och fritidschef i Mariehamn svarar:

Mariebad följer myndigheternas rekommendationer och anvisningar om att besöksantalet ska vara 50 procent av det normalt tillåtna. Mariebad får ta emot 300 badare samtidigt och gränsen är sedan augusti satt till 100 personer – alltså betydligt under den rekommendation som finns. Olika åtgärder har också vidtagits i omklädningsrum och de allmänna utrymmena för att våra besökare ska ha alla möjligheter att visats i Mariebad på ett säkert sätt.

Vi rekommenderar alla som är i riskgrupp och/eller som känner oro vid besök till någon av våra anläggningar att stanna hemma tills pandemiläget stabiliserat sig.

Hittat fel i texten? Skriv till oss