Foto:

Ge en utförlig förklaring

I vaccineringen för 80-plussare med Pfizers vaccin har man ändrat intervallen mellan spruta ett och spruta två från 21 dagar till tre månader. Precis som Jan Grönstrand i en insändare i Ålandstidningen 3.3.2021 ställde jag en del frågor till landskapsläkaren och fick samma vänliga svar att man på Åland följer THL:s instruktioner.

Pfizer säger: Two shots, 21 days apart.

Om THL förlänger intervallen mellan sprutorna från 21 dagar till tre månader är frågorna: Vad säger Pfizer om den stora ändringen i användningen av deras vaccin? Vilken studie stöder THL sig på? Vilket skydd ger spruta ett i tre månader och hur påverkar det på längre sikt?

I diskussionerna om Astra Zenecas vaccin framhåller man ett intervall om tre månader, men vaccinerna lär vara helt olika.

Jag hoppas att landskapsläkaren/THL kan ge en lugnande och utförlig förklaring som visar att man vill skydda äldre så snabbt som möjligt på allra bästa sätt för att förhindra svår sjukdom och död.

Traute Eriksson

Hittat fel i texten? Skriv till oss