Foto:

Frågor till Mika Nordberg

Under rubriken ”Elhybridsaffären” intervjuas lagtingsledamoten Mika Nordberg (MSÅ) – tidigare infrastrukturminister i Sjögren I - och den som undertecknade avtalet om elhybridfärjan.

I intervjun säger Mika Nordberg att ”spörsmålet uppmanade landskapsregeringen att omförhandla alternativt säga upp avtalet”. Detta är väl ett felcitat? Spörsmålsklämmen lydde: ”Lagtinget uppmanar landskapsregeringen att omedelbart säga upp avtalet för färjetrafik mellan Svinö och Mellanholm med hänvisning till att lagtinget inte beviljat medel för ifrågavarande verksamhet.” Detta gjorde sedan inte Sjögren I. Mika Nordberg säger att den dåvarande landskapsregeringen presenterade beräkningar på hur stort skadeståndet skulle bli, fem-tio miljoner euro. Detta minns jag mycket väl. I min kalender den 11 oktober 2019 har jag en notering om ett möte med texten Sälskär/Hybrid. Gissar att det var då ni presenterade uppgifterna för lagtinget, så alla i lagtinget 2015-2019 bör ha varit medvetna om att det skulle bli ett skadestånd för att riva avtalet. Att häva ett avtal är däremot inget lagbrott.

I texten kan vi även läsa ”under hela vägen fram till hösten 2019 hölls ett antal omröstningar som stödde landskapsregeringens arbete med att verkställa kortrutten och likaså gå vidare med elhybridfartyget.”

På ett annat ställe kan vi läsa: ”I ett antal omröstningar har hela arbetet med kortrutten prövats och det gäller också beställningen av driftsprivatiseringen.” Det finns lite olika uppfattningar om dessa omröstningar och även detaljerna som de innehöll och därför vill jag ställa denna exakta fråga till dåvarande minister Nordberg: Fråga 1: I vilken/vilka omröstningar (exakt datum) har Mika Nordberg uppfattat att lagtinget gett en fullmakt till att teckna avtalet om en beställning av elhybridfärjan? Hur blev resultatet i dessa omröstningar? I artikeln kan vi även läsa att ”ingen uppmärksammade att fullmakten saknade belopp, varken på finansavdelningen, i lagtingets kansli, finans- och näringsutskottet eller under debatten... Ingen under hela upphandlingen uppmärksammande det förrän efter avtalet var undertecknat.” Fråga 2: Var det inte den, det vill säga du, som tecknade avtalet, som hade det yttersta ansvaret för att allt gick lagligt till? Fråga 3: Borde inte du, Mika Norberg, innan du undertecknade avtalet på 67 miljoner ha frågat någon av alla de jurister som finns inom förvaltningen om du verkligen hade en giltig fullmakt? Den som undertecknar utan fullmakt kan väl annars bli personligen bunden av det avtal man undertecknat?

Stephan Toivonen (ÅLD)

Hittat fel i texten? Skriv till oss