Foto:

Fler åtgärder behövs för att stärka vår konkurrenskraft

Åland är en unik och vacker plats med många fördelar. Vi har en rik historia av entreprenörskap och innovation, och många företag har lyckats etablera sig på en internationell marknad. Detta är en viktig tillgång för oss när vi ska möta de utmaningar som vi står inför, och skapa en hållbar tillväxt för vårt Åland.

För att vi ska kunna fortsätta att utvecklas och växa som samhälle är det viktigt att vi också fokuserar på att förbättra vår konkurrenskraft.
En stark konkurrenskraft innebär att vi kan attrahera investeringar, skapa fler arbetstillfällen och höja vår välfärd. Det är också en förutsättning för att vi ska kunna möta de utmaningar som vi står inför, som exempelvis omställningen till en mer hållbar och digitaliserad ekonomi.
För att förbättra vår konkurrenskraft behöver vi satsa på flera områden. Vi behöver bland annat satsa på utbildning och kompetensutveckling för att säkra att vi har den arbetskraft som behövs för att driva utvecklingen framåt. Det handlar om att investera i våra skolor, men också om att främja samarbetet mellan utbildningsinstitutioner och företag för att säkerställa att utbildningen är relevant för arbetsmarknaden.

Vi behöver också satsa på att främja entreprenörskap och innovation. Det handlar om att skapa en miljö där företag och entreprenörer kan växa och utvecklas, och där det finns stödstrukturer för att hjälpa dem på vägen. Det kan bland annat handla om att erbjuda företagsinkubatorer, mentorskap och ett träffsäkert finansiellt stöd för start-ups.

Sist men inte minst behöver vi också fokusera på att främja hållbarhet och miljövänlig teknologi. Det handlar om att satsa på nya teknologier som kan minska vår klimatpåverkan och öka vår självförsörjning på förnybar energi. Det kan också handla om att främja cirkulär ekonomi och hållbara produktionsprocesser.
Sammanfattningsvis är det viktigt att vi arbetar tillsammans för att förbättra vår konkurrenskraft på Åland. Genom att satsa på utbildning, entreprenörskap och hållbarhet samt främja sammanhållning och samarbete kan vi skapa en stark och hållbar framtid för oss alla.

Arsim Zekaj (S)

Hittat fel i texten? Skriv till oss