Foto:

Dags för självrannsakanI torsdagens ÅT kunde man ta del av en synnerligen märklig ledare, signerad Annika Kullman.

Enligt skribenten så är det ovärdigt en minister, i detta fall Karlström, att underminera massmedia.

Det som avses med att underminera, är att Karlström i ett kommentarsfält på Facebook, har skrivit att hans farfars uppfattning om att allt som står i ÅT skulle vara sant, inte är korrekt.

Kullman öppnar i ett tidigt skede av sin artikel upp med att blanda in Donald Trumps misskrediterande av massmedia, och avslutar med en slutsats om att Karlströms sådd av ett frö av tvivel om medias sanningshalt vid all rapportering är ett hot mot demokratin.

Vidare nämns att man absolut får kritisera media, men inte generellt som Karlström gör, utan enbart med specifika exempel. Detta påstående är givetvis helt orimligt, då man självklart får dela med sig av sina iakttagelser baserade på egna erfarenheter. Jag skulle gissa att i stort sett alla som ofta figurerar i media, VET att allt som står där inte är sant, och självklart är det deras rätt att få delge den kunskapen till andra.

Kullman gör det faktiskt själv i sin text då hon lägger ut texten om Trump.

Jag måste säga att jag häpnade när jag läste texten, och detta av flera anledningar, men främst för att en representant för media faktiskt uttrycker sin oro över att Karlström använder sig av sin yttrandefrihet.

Är det några som borde stå upp för yttrandefriheten, så är det media. Sanningen vinner alltid i slutändan, och lögner skall alltid bekämpas med fakta.

Att den tredje statsmakten har problem med sin trovärdighet beror inte på vare sig Karlström eller ens Trump, det beror på media själva.

Självrannsakan är en värdefull sak och den vore nog på sin plats nu. Mycket kan skyllas på politiker, men det sjunkande förtroendet för media är inte en av de sakerna.

Stellan Egeland (Ob)

Annika Kullman svarar:

Ingenstans i ledaren skriver jag att man bara får kritisera media enbart om man använder specifika exempel. Jag är heller inte oroad över att någon använder sin yttrandefrihet, jag reagerar över att en minister, som sitter på en särskild maktposition, i generella ordalag och utan att gå in på varför underminerar Ålandstidningens journalistik.

Stellan Egelands åsikt om att massmedia har problem med sin trovärdighet motsägs av den Åsub-rapport som nämns i ledaren.

Hittat fel i texten? Skriv till oss