Foto:

Även Åland måste ta ansvar för klimatet

Man ser många inlägg just nu mot en utbyggd vindkraft: Varför just här? Varför ska vi på Åland offra vår horisont? Hur farligt är det? Hur skadligt är det för miljön? Kommer fiskarna fly våra vatten? Vem tjänar på det här? Vilka bovar lurar i kulissen för att skövla vår natur och utnyttja vår naivitet?

Det finns massor av frågor. Utredningar behövs. Vi ska säkerställa att vi minimerar risker och miljöpåverkan. Ifall man lyssnar på dem som jobbar med det, eller läser vad som skrivs i svaren på insändare och inlägg, så ser man att flera frågor redan har besvarats. Många är ännu under utredning. Och andra kommer man inte kunna besvara före parkerna står där och man har korrekt data att tillgå. Kolla in sunnanvind.ax så hittar du mycket information och många svar.
Men låt oss ta ett steg tillbaka. Låt oss fundera på varför vi alls har diskussionen om vindkraftens vara eller icke-vara. Svaret är att vi, världen, och Åland, behöver en omställning från fossilbaserad energi till förnyelsebar energi. Klimatförändringarna är ett reellt hot. Vi behöver minska våra utsläpp av växthusgaser. Vi behöver göra det nu. Och vi behöver göra det här. Temperaturen på land, i sjöar och i hav ökar. Enligt SMHI är Europa den kontinent där uppvärmningen går snabbast. Till och med dubbelt så snabbt jämfört med andra ställen.
Ett sätt att minska koldioxidutsläppen är att övergå till eldrift. Vilket betyder att efterfrågan på el kommer öka överallt. Inte minst på Åland där vi har massor av bilar, båtar, maskiner och färjor som idag drivs med fossila bränslen, där vi behöver värma våra fastigheter på vintern och kyla våra boenden på sommaren. Det som inte kan elektrifieras kommer behöva köras på mer miljövänliga bränslen, som i sin tur kräver el för att produceras. Så även Åland har ett behov av omställning. Även vi behöver dra vårt strå till stacken. Även vi har ett ansvar.
Men vi behöver också stärka våra offentliga finanser. Vi behöver fler ben att stå på om vi ska kunna upprätthålla vår välfärd. Åland har naturresurser i form av ypperliga vindförhållanden och många soltimmar. Vi har råvaran som behövs för att producera fossilfri el. Och det finns efterfrågan. Det betyder att det kan finnas en möjlighet för oss att kombinera behoven av förnybar energi med nya intäkter till det åländska samhället och till den offentliga kassan.
Visst har vind- och solkraftsparker en miljöpåverkan. Men ifall man sätter det i proportion så är alternativet, att inte göra något, värre.

Susanne Kicki Blomqvist (S)
Medlem i Klimatkommissionen för Åland

Hittat fel i texten? Skriv till oss