Foto:

Arbetstagarna måste representeras i pensionsfonderna

Jag är ännu upprörd över det förakt mot landskapets personals lagstadgade uppdrag i landskapets pensionsfond som liberala lagtingsledamot John Holmberg levererade i lagtingets plenum 21.9. Det framgår att han för ett par år sedan lämnat in en motion i lagtinget om att fackorganisationernas styrelseplatser ska tas bort i landskapslagen om landskapets Ålands pensionsfond (1995:71). Han upprepar ovannämnda som inte är värdigt.

Jag uppfattar det som historielös okunskap om arbetspensionsförsäkringsverksamhet. Det finns runt 1.000 personer anställda inom landskapets förvaltning och bolag. Alla dessa anställda betalar en lagstadgad pensionsavgift av sin lön som placeras i landskapets pensionsfond. Det är årligen stora summor.
Jag måste faktiskt säga att det är totalt obegripligt att föreslå att de fackliga organisationerna skulle uteslutas från fonden. På Åland fanns tidigare Pensions Alandia. Där fanns naturligtvis representanter från löntagarorganisationer i förvaltningsråd och styrelse.
I Finland finns lagstiftning om arbetspensionsförsäkringsbolag (1997/354) som bedriver lagstadgad pensionsverksamhet som hänför sig till det lagstadgade pensionsskyddet.
9:e paragrafen säger att försäkringstagarna och de försäkrade ska vara representerade i arbetspensionsförsäkringsbolags styrelse. Representanterna ifråga ska väljas bland de personer som har föreslagits av de centrala arbetsgivar- och löntagarorganisationerna. Minst en tredjedel av styrelsens ledamöter ska representera de som valts av de löntagarcentralorganisationerna och minst en sjättedel av styrelsens ledamöter ska vara representanter som har föreslagits av arbetsgivarcentralorganisationer
Arbetsmarknadens centralorganisationer för arbetstagare och arbetsgivare FFC, STTK, AKAVA och EK kommer gemensamt överens om storleken på pensionsavgifterna och deras fördelning mellan arbetsgivare och arbetstagare.
Anne-Helena Sjöblom.

Hittat fel i texten? Skriv till oss