Är inte alla lika viktiga?

Foto:

Att sjukvårdspersonal, gamla och sjuka och sådana som hör till riskgrupper ska vaccineras först tror jag att alla är överens om .Men när alla övriga ska vaccineras så har landskapsregeringen gjort upp en lista på ”viktiga” personer som är oumbärliga för att samhället ska fungera, ja man häpnar!

Jag trodde i min enfald att alla var lika viktiga för att ett samhälle ska fungera. Den här listan är om den inte är diskriminerande så i alla fall väldigt osmaklig och för tankarna till en annan tid och ett annat land, att dela upp befolkningen i ”viktiga” personer vars hälsa och liv går före mindre viktiga!

En fråga till landskapsregeringen (LR): Har dessa ”viktiga” personer i händelse av krig reserverad plats i skyddsrummen, medan vi mindre viktiga slipper in i mån av plats? De här personerna anses så viktiga att de tydligen enligt LR inte kan vara borta två-tre veckor om de blir sjuka i covid-19. Man undrar om de kan ta semester överhuvudtaget när de är så viktiga?

Bland annat finns 15 lanskapstjänstemän på listan, som inte samhället klarar sig utan enligt LR. Man undrar då, när 80 procent av alla tjänstemän och hela regeringen utom en minister har semester i juli, hur samhället då klarar sig!

Jag tror att gemene man inte märker någonting, och att samhället klarar sig lika bra trots att alla ”viktiga” personer är borta. Nej, ska det göras någon lista ska den prioritera utsatthet.och inte viktighet! Till exempel personer som exponeras mot mycket folk i sitt arbete som kassörskor, busschaufförer och liknande. Till och med städarna i landskapsborgen är lika viktiga om inte viktigare i dessa pandemitider, än de grupper LR har listat. Dessa löper mycket liten risk att smittas, när de flesta sitter på kontor och sköter kontakterna via telefon eller dator. Mig veterligt är Åland den enda region som klassificerar sina medborgare efter viktighet när det gäller vaccinering. Man kan undra, om LR skulle fortsätta sin lista, vem som hamnar längst ner, klassificerad som minst viktig.

Nej, sunt förnuft är tydligen en bristvara i landskapregeringen!

”En som inte behöver prioriteras”

Hittat fel i texten? Skriv till oss