Foto:

Det är upp till dig själv vad du gör av ditt liv

Det fick jag lära mig som ung, och det har jag fört vidare till mina barn. Det är skrämmande att läsa, hur ungdomar i dag vägrar gå till skolan, och föräldrarna inte tar sitt ansvar och ser till att barnen får den lagstadgade undervisningen på annat sätt, till exempel genom hemundervisning!

Föräldrar har ansvar för sina barn tills barnen fyllt 18 år. Sedan kan man börja tala om samhällets ansvar.
Förr ville vi skaffa oss utbildning för att få ett bra jobb. I dag räknar man med att man kan gå till socialen och söka bidrag. Om man inte får det drömjobb man vill ha, trots bristande kunskaper på grund av utebliven skolgång.

Antalet assistenter ökar hela tiden, likaså lärarantalet, trots att elevantalet är på cirka samma nivå som år 2005. Så trots att ungarna får all den hjälp de behöver i skolan, vill de inte gå dit! Man talar om ett ”systemfel”.

Nej, det är inget systemfel, det är brist på ansvarstagande från föräldrarnas sida! Sedan får man tillsätta hur många arbetsgrupper man vill, och sitta i timmar och diskutera problemet. Men så länge inte föräldrarna tar sitt ansvar och skickar ungarna till skolan, eller ger dem privatundervisning, så kommer problemet att kvarstå. Och vi får fler arbetssökanden utan utbildning och kompetens ens i de mest grundläggande ämnena som räkning, skrivning och läsning!

Utvecklingen är nog skrämmande, men det är inte samhällets sak att sätta in fler åtgärder. Nu är det dags att föräldrar tar sitt ansvar för uppfostran av de barn de satt till världen!

Runa Lisa Jansson

Hittat fel i texten? Skriv till oss