Foto:

Angående samhällskostnader

Ovaccinerade anses av många utgöra en stor ekonomisk belastning för samhället och utgöra en fara för de vaccinerade. För att se till att denna grupp kryper till korset föreslås till exempel skattepåslag för ovaccinerade, covidpass och tvångsvaccinering.

För att få lite perspektiv kanske man borde betänka att alkoholens kostnader för samhället beräknas till 103 miljarder kronor per år (folkhälsoinstitutet). Samhällskostnaderna för fetma beräknas till 42 miljarder per år 2030 (institutet för hälsa och sjukvårdsekonomi). Rökning kostar samhället cirka 30 miljarder per år (netdoktor.se). En aktiv heroinist kostar samhället drygt två miljoner kronor per år (drogfokus.nu). Spelproblem beräknas kosta 14 miljarder per år (svt.se).
Det här är några exempel på mänskliga beteenden som belastar våra samhällsresurser, inte minst sjukvården. I alkoholens och narkotikans kölvatten drabbas dessutom tusentals människor varje år av våld och andra typer av kriminalitet. Det är svårt att bortse från individens ansvar även i dessa sammanhang. Hur ska dessa individer hindras från att belasta samhällsekonomin och utsätta sina medmänniskor för risker? Ett pass kanske som säger att man är drog- och rökfri och har ett BMI under 25?

KH

Hittat fel i texten? Skriv till oss