Foto:

Alla tullar inte in sina varor

På sista tiden har jag fått anledning att fundera över om det existerar någon logik vad gäller införsel av ”varor” från till exempel Sverige till Åland.

Om jag beställer en artikel, för införsel till Åland från ett företag i Sverige så betalar jag förstås vad föremålet kostar och dessutom kostnaden för att frakta hit det (vanligen med Postens hjälp…). Slutligen ska ju dessa postalt levererade varor dessutom förtullas enligt taxa (ju dyrare vara, desto högre taxa rimligtvis?).

Om jag däremot köper exakt samma vara vid ett Sverigebesök och själv forslar hit den så är det övervägande troligt att jag inte alls (troligen nästan aldrig!) ”hamnar” att betala någon tull. Men, i analogi med det postalt levererade föremålet, det borde jag väl göra? Och är det på det viset så är det väl ingen överdrift att säga att det vimlar av smugglare på Åland (både små- och storskaliga).

Avser ”myndigheten” (bland annat mot bakgrund av den skärpning av förtullning som nyligen introducerats) att snart göra något åt denna utbredda, småskaliga kriminalitet?

Per-Arne Kling

Mangelbo

Hittat fel i texten? Skriv till oss