Foto:

Åländsk Demokrati stöder resandeavgift

Lagtingsledamöterna Harry Jansson (C) och Roger Höglund (C) ställer i en insändare frågan om att aktivera en lag om resandeavgift som enda sättet att rädda kvar det åländska skatteundantaget och en fortsatt taxfree-försäljning. De anser att lagtinget måste diskutera detta.

De anser att lagen behöver en översyn men att målsättningen ska vara att det åländska samhället ska tillföras resurser för att hantera skattegränsens byråkrati och säkerställa att ålänningarna i sin helhet har nytta av skatteundantaget.
Inom kort ska de skissa på en lagmotion som möjliggör den nödvändiga uppdateringen av lagen om resandeavgift.
Från Åländsk Demokrati tycker vi att detta är bra. Redan i valprogrammet 2015 skrev vi: ”Åländsk Demokrati anser att det verkligen är hög tid att reda ut problemen kring skattegränsen på största allvar … Kostnaderna kan ersättas och finansieras med en klimat- och miljöavgift per sjömil för samtliga passagerare, som enbart passerar Åland.”
2016 lämnade jag en åtgärdsmotion: ”Revidering av LL om resandeavgift” och skrev: ”För att de företag och privatpersoner, som drabbas av skattegränsen, skall kunna ersättas för de merkostnader, som skatteundantaget ger, så kunde LL om resandeavgift revideras så att en liten avgift kunde tas ut för alla passagerare, som passerar en åländsk hamn.”
I anförandet sade jag: ”Det finns för tillfället inte uppgifter på hur stora kostnaderna är … Om man exempelvis tar ut avgiften per sjömil så kan avgifterna inbringa 500 000 euro, på så sätt att avgiften per passagerare från Helsingfors-Tallinn skulle vara i storleksordningen 3,5 cent per passagerare, Stockholm-Åbo 2 cent per passagerare och 0,5 cent för de passagerare som reser korta sträckor. Detta bara för att indikera storleken så att inte någon tror att avgiften ska vara 5 eller 10 euro. Det är frågan om några cent.”
Lagtinget stödde inte förslaget och det togs inte upp i utskottet.

I lagtingsdebatten undrade ledamot Petri Carlsson (MSÅ) om detta var en skatt eller en avgift och vilken motprestation landskapet skulle ge för denna avgift.

Ledamot John Holmberg (Lib) framförde då och nu frågan ”om vi har råd att belasta rederierna med ytterligare avgifter.”
Senare fick jag veta att alla hamnar i Sverige och Finland hade passageraravgifter som vida överskred det jag skissade. Vad får de för sina avgifter? Hur påverkar de resandet?
Vår tanke från Åländsk Demokrati med att ha avgiften per passagerare och sjömil och inte bara enligt passagerare är att de som reser en längre resa skulle då belastas med en högre avgift. Man kunde även skiva in i lagen att avgifter som är mindre än x cent per passagerare inte uppbärs. Då skulle kortrutten befrias från avgiften.
De som går i land kunde också befrias från avgiften. Avgiften skulle tas av de som passerar Åland och vara större ju längre sträcka de reser. Avgiften skulle gå till företag, som drabbas av merkostnader av skattegränsen.
Vi från Åländsk Demokrati hoppas att det nya lagtinget tar upp stafettpinnen med reseavgiften.

Stephan Toivonen
Åländsk Demokrati

Hittat fel i texten? Skriv till oss