Foto:

Åboarna vid Kyrksundena i Sund

Angående den förfallna och otidsenliga rampen över dammen i Gloströmmen i Kastelholm.

Tidigt i våras tog jag kontakt med Rumander vid landskapets fastighetsbyrå och upplyste honom om att landskapet är skyldigt att hålla tidsenlig överfart för småbåtar vid dammen i Gloströmmen i Kastelholm. Denna skyldighet tillkom för att dammen skulle få byggas. Åboarna vid Östra och Västra Kyrksundena gick med på att dammen skulle få byggas under förutsättning att landskapet tillhandahöll tidsenlig ramp över dammen.
Vid besök på platsen har jag erfarit att ingenting – som väntat – har hänt utan den förfallna livsfarliga rampen är nedvuxen i gräset med 50 år på nacken.
Jag skriver detta som enda kvarlevande från Norra Sunds fiskevårdsförenings möte där frågan avgjordes med Nils Gustafsson som ordförande, Simon Johansson och Sigurd Sjöblom protokolljusterare och undertecknad som protokollförare. Norra Sunds fiskevårdsförenings område sträcker sig mellan Sibby i Sund och Småholmarna i Lumparen.
Detta vill jag meddela åboarna vid Kyrksundena i Sund till kännedom så att man vet vilka krav man kan ställa på farbar vattenväg mellan Kyrksundena och Lumparen.
Karl-Elof Karlsson

Hittat fel i texten? Skriv till oss