Sammanlagt gör Alandia ett resultat på 18,4 miljoner euro, två miljoner bättre än 2020.
Foto:

Bild

18,4 miljoner i vinst för Alandia

Alandia ökar premieinkomsterna men redovisar återigen röda siffror för sin försäkringsverksamhet. Tack vare investeringsverksamhetens goda resultat gör man ändå ett sammanlagt plusresultat på 18,4 miljoner euro.
Hittat fel i texten? Skriv till oss