Finansminister Mats Perämaa och förvaltningschef John Eriksson presenterar landskapets bokslut och årsredovisning för 2023.
Foto: Robert Jansson

Bild

Landskapet gick back fyra miljoner euro

Markant bättre resultat än budgeterat, nya nyckeltal och tydliga självfinansieringsgrader bjöd presentationen av landskapsregeringens årsredovisning på. Det budgeterade resultatet var ett underskott på drygt 30 miljoner, men utfallet begränsade sig till ett minus på knappt fyra miljoner.

Hittat fel i texten? Skriv till oss