Landskapet gick back fyra miljoner euro

Finansministern: Ett anmärkningsvärt bra bokslut.
De allra flesta idrottslag reser till och från Åland med Eckerölinjen.

Eckerö föreslår dividend efter vinstlyft

Eckerökoncernen redovisar en vinst på 11,5 miljoner för fjolåret.
Sjöfart, Silja Line, Baltic Princess

Tallink föreslår dividend efter starkt resultat

Tallinkgruppen gjorde en vinst på 79 miljoner i fjol.

Betydande resultatförbättring för Ömsen

Men försäkringarna fortfarande olönsamma.

Rekordresultat för Mariehamns Parti

Mariehamns Parti, bestående av MP Livs och Byggvaruhuset, redovisar ett rörelseresultat på 2,5 miljoner euro för 2022.

Minusresultat för Åda 2022

Den offentliga sektorns it-bolag Åda kämpade med ökade kostnader och för få uppdrag 2022. Resultat ligger därför på närmare 249.000 minus.
Eckerö kommun gör ett överskott på 600.000 euro för 2022.

600.000 i överskott för Eckerö kommun

Eckerö kommun gör ett överskott på drygt 600.000 euro för 2022. Det är 900.000 euro bättre än budgeterat.
Lemlands kommundirektör Julia Lindfors säger att resultatet för fjolåret blev bättre än budgeterat.

Bättre bokslut än väntat för Lemland

Lemlands kommun gör ett underskott för femte året i rad men underskottet på 45.000 euro var bättre än det budgeterade underskottet på 345.000 euro.
”Kostnaderna för energi har stigit med 100 procent för oss och kostnaderna för kemikalier med 60 procent”, säger Ålands vattens vd Christian Nordas.

Vinst för Ålands vatten trots högre kostnader

Christian Nordas: Det har varit ett tufft år. Vi överlevde och gjorde ett plusresultat, men vi har skjutit fram saker.
301122 , 30112022 , 20221130 , Elverket ,Mariehamns energi , skylt

Starka resultat för Mariehamns Energi och Ålands Elandelslag

Omsättningen för de åländska elbolagen Mariehamns Energi och Ålands Elandelslag ökade kraftigt under 2022 på grund av de höga elpriserna.
Sjörat, Tallink Silja, Silja Serenade,  *** Local Caption *** @Bildtext:Tallink Silja rapporterar en nettovinst på 13,9 miljoner euro för 2022.@:<@Foto>Foto: Daniel Eriksson

Tallink minskar förlusten

Rederikoncernen Tallink Grupps delårsrapport för årets första kvartal visar en resultatförbättring på drygt 30 miljoner.
06072017, 20170706, Saltvik nya kommundirektör Ewa Danielsson, Saltvikskommun

Saltvik går plus en halv miljon

Största förklaringen till att Saltvik gör ett positivt resultat 2022 är en ökad andel samfundsskatt, säger kommundirektör Ewa Danielsson.

Bättre resultat än väntat i Finström

Högre samfundsskatter är en av orsakerna till att Finström gör ett bättre resultat än budgeterat för 2022.
Marstad, Jan Blomqvist *** Local Caption *** @Bildtext:Marstads vd Jan Blomqvist säger att han förstår hyresgästernas oro men att inflationen och prisstegringarna är på en sådan nivå så att en hyreshöjning är oundviklig.@Normal:<@Foto>Foto Theresa Axén

Stabilt år för Marstad

Högre räntor och inflation minskar vinsten.
031019 , 03102019 , 20191003 , Alandia , Liv-Alandia, Försäkringsbolag , försäkring *** Local Caption *** @Bildtext:Alandia planerar att sälja sina lagstadgade försäkringar för att renodla sin verksamhet.@Normal:<@Foto>Foto: Hülya Tokur-Ehres

Plus på försäkringssidan – men lägre vinst för Alandia

Totalresultatet landade på två miljoner euro jämfört med 18,4 euro 2021.
220218,22022018,20180222,Ålands skogsindustrier, skog, godby, huvudkontor  *** Local Caption *** @Bildtext:Tack vare bättre marginaler och att man kunde höja förädlingsvärdet i produktionen redovisar Ålands skogsindustrier sitt bästa resultat någonsin för 2021.<@Foto>Foto: Sofia Södergårdh

Nytt toppresultat för Ålands skogsindustrier

Vd Anders Mattsson: Det bästa resultatet sedan Ålands skogsindustrier grundades 2016.
Ömsen, försäkringsbolag,

Thomas Lundberg om Ömsens rekordförlust

”Bolagets ställning är inte hotad, men det var ett dåligt år”

Ömsen gör 14,7 miljoner i förlust

Vd:n Thomas Lundberg: ”Jobbigt år för placeringsmarknaden”.
Andelsbanken bolagsstämma, Johnny Nordqvist *** Local Caption *** @Bildtext:”Det bästa resultatet i bankens 90-åriga historia", konstaterade bankens vd Johnny Nordqvist.

Stark vinstökning för Andelsbanken

De stigande räntorna drog upp resultatet för Andelsbanken för Åland rejält i fjol. Rörelsevinsten blev 4,2 miljoner.
Ålandsbanken bokslut, Peter Wiklöf

Ålandsbanken vill dela ut rekordhög dividend

Peter Wiklöf: Vi når inte riktigt upp till förra årets toppnotering, men vi är där och nosar.
M/S Eckerö i Berghamn

Bra sommar för Eckerö

Rederikoncernen Eckerö redovisar en vinst på 5,2 miljoner euro för årets tredje kvartal.
Stenhus, Stig Grönlund,  Joel Lindholm, kreativa idéer, stenhuset , temakvällarStenhus, kreativa idéer, stenhuset, temakvällar

Indigo sålde aktier för att klara av coronapandemin

Förklarar rekordsiffrorna i bokslutet 2021.

Rekordresultat för Ålands skogsindustrier

Ålands skogsindustrier redovisar sitt bästa resultat någonsin för 2021. Styrelsen föreslår höjd dividend.

Stabil tillväxt för Andelsbanken

Andelsbanken för Åland ökade såväl inlåning som kundbas, intäkter och vinst i fjol.

Ökad förlust för Fifax

Fiskodlingsbolaget Fifax redovisar i dag en förlust på 13,7 miljoner euro för fjolåret.