Mise, soptuna, återvinning, sopavgift,
Landskapsregeringen föreslår att en fastighetsinnehavare ska få avtala med en annan avfallstransportör än den som kommunen ordnar. En ”anti-Mise-lag” som omöjliggör för Mise att uppnå ekonomiska och miljömässiga stordriftsfördelar, skriver Jomala kommun i ett utlåtande till landskapsregeringen.
Foto: Hülya Tokur-Ehres

Bild

Jomala ser en risk för att Mise slås sönder

Jomala kommun ger inte sitt bifall till landskapsregeringens senaste lagförslag om avfallshanteringen på Åland.

Förslaget slår sönder det samarbete inom avfallshantering som byggts upp inom Mise, skriver Jomala i sitt utlåtande.
Hittat fel i texten? Skriv till oss