Överkommissarie Benjamin Fellman och hans kolleger hade gärna sett att det satsades mer på det förebyggande arbetet bland unga.
Foto: Robert Jansson

Bild

Besvikelse över utebliven satsning på ungdomspolis

Polisstyrelsen hade inför nästa års budget äskat om pengar till förebyggande arbete för ungdomar. I budgetförslaget uteblev ändå en sådan satsning.
Man hade äskat om två fasta tjänster som äldre konstapel, en kostnad på cirka 120.000 per år.
Hittat fel i texten? Skriv till oss