Foto:

Ensidig bild av kommunerna

Kommunerna är på flera sätt motorer för det engagemang och den samhörighet som gör Åland starkt.
Hittat fel i texten? Skriv till oss