Ensidig bild av kommunerna

Foto:
Kommunerna är på flera sätt motorer för det engagemang och den samhörighet som gör Åland starkt.