Bra rutet av LR!

Foto:
Än en gång kör den finländska regeringen över självstyrelsen. Utan pardon går man fram som en ångvält och kvar står en allt mer vingklipp autonomi.