Tyvärr var det väntat på att någon skulle börja opponera sig om ”mopeler och kick boards”. Ove Andersson har visserligen helt rätt i insändaren 7 september att det bör till någon form av lag för att få framföra en mopel och även kickboard med elmotor, anser jag, och inför som för moped 15 års åldersgräns rakt av. Som 7-åring har du varken trafik kunskap eller koll på läget.

Jag innehar både mc- och bilkörkort sedan 1983 och har kört över hela Europa och andra länder även i vänster trafik, samt rundat jordklotet ett ex antal gånger som befäl till sjöss. Men då vore det väl fasiken om jag inte skulle få framföra en mopel från A till B utan att behöva ta ett certifikat bara för att några ynglingar skall förstöra nöjet med att fara fram som galningar. Enbart för att det sitter lata föräldrar hemma med noll koll på sina barn.

Mopelen är ett fantastiskt fordon för oss som använder det rätt och gör livet både enklare, billigare och roligare med att ta sig fram i staden en skön sommardag. Det är otroligt frustrerande att det finns föräldrar som fullständigt skiter i att deras ungar far runt som galningar på vägarna med ”mopeler och kickboards” utan trafikvett och konsekvens.

Har mött barn från cirka 7 år och uppåt på dylika ting under hela sommaren som är flera kvarter hemifrån och snurrar mitt i vägen. Till er föräldrar, vart f_n är ni? Kanske dags att ni vaknar upp innan någon av dem hamnar under en bil.

Med cykel avses ett fordon som har minst två hjul, pedaler eller vevanordningar och som saknar motor. Till cyklar hänförs också fordon som har en elmotor med en effekt på högst 250 W och kopplas ur funktionen senast när hastigheten stiger till 25 km/h.

Angående dyra och livsfarliga mopedbilar så är ”Epa-traktor” ett mycket säkrare alternativ gentemot mopedbilar dels är den byggd på en ram och tjock plåt som klarar en krock i trafiken.

När jag var sexton år tog jag ett traktorkort i Sverige och köpte en Volvo duett och fixade till en ”Epa-traktor”, som i dag kallas A-traktor som har en annan utväxling och gör enbart 30km/tim. Det gav mig inte bara ett intresse utan lärde mig meka och blev en bättre bilförare efter det.

Inför något liknande här med inbyggda deformations stolpar och höj hastigheten till 60km/tim så att de flyter in bättre i trafiken i stället för ett äggskal till mopedbil som är livsfarlig och kostar lika mycket som en bil.

Jens Boeving

Ålandstrafiken meddelar att det under tiden 5-18.10, då Skarven är på dock och ersätts av Knipan, kommer att uppstå situationer då alla fordon inte kommer att rymmas med på turerna.

Häromdagen fick alla vi med endast brännbart i soptunnan brev av Mise. Vi har alltså endast en soptunna för brännbart, och tömning en gång i månaden eller en gång var åttonde vecka.

När en aktör tar helhetsansvar för infrastrukturen kring avfallet blir det lättare att kontrollera och minska miljöskadorna.

Torsdag 24 september hade vi fått ett brev från Mise i brevlådan. Brevet var daterat 15 september. Vi uppmanades i brevet att inkomma med svar senast 13 september. Bara det säger något om myndighetens syn på sitt uppdrag och sina kunder.

Sixten Jansson, du undrade om det blir flera Poetry slam framöver. Vi hoppas kunna arrangera evenemanget enligt tradition även i år, men under dessa coronatider måste vi naturligtvis följa myndigheternas riktlinjer.

I sin iver att misskreditera mig glömmer Björn Hägerstrand helt bort att svara på min fråga om de grönsprayade träden i Badhusbergsområdet. Därför frågar jag en gång till: ”Ska de märkta träden sågas ned eller inte?”.

Ingen av oss har upplevt en liknande situation som dagens, inte heller Viking Line. Resandet har minskat till följd av rådande pandemi.

Stadens generalplan är ett av Mariehamns viktigaste dokument. Den är en stark överenskommelse som binder förvaltning, politiker och medborgare. Så borde det iallafall vara.

År 2016 så hotade Orkla att Chips fabriken skulle lämna Åland. Då togs ett samlat krafttag på Åland som räddade kvar fabriken genom ett antal åtgärder som sänkte kostnaderna.

Att lagtingsledamot Nina Fellman (S) och undertecknad har totalt olika synsätt på mångt och mycket torde inte vara obekant.

Replik till Roger Höglund.

Näringsministern utlovar bidrag till företagen för att sänka kostnader för el, vatten och avlopp genom att t ex investera i energibesparande åtgärder.

En av effekterna av rådande pandemi är hög arbetslöshet, vilket vi behöver motverka med flera olika åtgärder. Nya jobb och nya företag är ett sätt.

Fler insändare