Det var inte oväntat, men lite sorgligt att nyheten om att Ålands radio och tv anställer en ny vd blev ytterligare en orsak att ifrågasätta mina motiv och min moral. Jag tycker det är ovärdigt den åländska debatten både i media och i sociala medier.

Jag vill, än en gång, synliggöra och korrigera.

Påståenden om att jag gynnar närstående, tar oskäligt betalt, lurar till mig ersättningar av eller genom de organisationer som jag arbetar i och är engagerade för saknar helt grund. Den som startat den kampanjen är polisanmäld och fallet har gått vidare till åklagaren.

Att som Conny Nylund försöka göra sig lustig över mig och Skunk (Intresseföreningen för skärgårdsungdomar) är oförskämt. Den som har intresse kan gå in på www.skunk.ax och läsa om all den viktiga verksamhet som vi gör med och för unga människor. Att som Christer Strand sprida direkta lögner om mig som ordförande för Ålands Radio och tv är helt oacceptabelt.

Agneta Mattsson fick uppdraget som vd när Jesper Eliasson (C) var ordförande. Jag blev för drygt tre år sedan tillfrågad av minister Mika Nordberg (MSÅ) om jag var intresserad av att ta på mig ordförandeskapet för ÅRTV. Som jag uppfattade det behövdes mina kunskaper i bland annat ledarskap och organisationsutveckling, men också min långa erfarenhet från bildningsarbete, näringslivet och politiken.

Under mitt ordförandeskap har jag och styrelsen konstaterat att bolaget behöver förstärkning av den tekniska sidan vilket vi arbetat med de senaste åren. Vi har i dag ett kompetent tekniskt team med en engagerad teknisk chef. Men teknikutvecklingen är snabb och vår bedömning är att bolaget också behöver en ny profil för ledarskapet. Jag ser det inte som dramatiskt att vi nu genom en omstrukturering tar vara på Agneta Mattssons ekonomiska och administrativa kompetens och samtidigt förstärker bolaget ytterligare på den tekniska sidan.

Man får gärna ha olika åsikter om public service. Det utvecklar vår verksamhet. Att lagtingskandidater och andra debattörer insinuerar och sprider lögner om mig och vd i insändare och på nätet är under all kritik.

Mia Hanström

Ungdomar gör som vi säger, och gör som vi gör. Det viktigaste och mest grundläggande skyddsfaktorn för ungdomars mentala hälsa är trygga och närvarande vuxna i hemmet, i skolan och på fritiden.

Mika Nordberg talar på fredagens presskonferens om att det mest ansvarsfulla gentemot skattebetalarna är att invänta HFD:s beslut innan man eventuellt bryter avtalet för elhybridfärjan.

IMariehamn har man testat med mobilfri skola. Idén må ha haft ett gott syfte men, det går inte att förbjuda mobbing! Ett förbud blir verkningslöst, en symbolisk handling inget mer.

Barnomsorgen är verkligen otillräcklig och andra partier blundar för problemen som finns inom barnomsorg. Det är inte okej någonstans.

Att det är dyrt att sanera vrak är ingen hemlighet, men hur dyrt vore inte ett oljeläckage för Östersjön?

Det är märkligt att S, Lib och MSÅ har mest insändare. De måste ha insett att deras politik har varit misslyckad.

”Iakttagare”

Nedan finns uppräknat en del av svaren som lärare i Finland fick när elever fick frågan: varför behövs lärare i skolan?

Lärare behövs i skolan för att.

• motivera och inspirera.

Man kan bli mörkrädd för mindre men att alla partier förutom ÅLD är för en klimatlag vilket sades på Ålands näringslivs valdebatt häromdagen trodde jag aldrig.

Klimatlag = minskad eller stoppad tillväxt. Punkt.

Upplägget och reglerna för skärgårdstrafiken genomsyras av ett märkligt misstroende och en påtaglig missunnsamhet mot skärgårdsborna, det vet varenda skärgårdsbo som kommit i kontakt med den stelbenta institution som går under namnet Ålandstrafike

Det privata företaget FS-links utredningar om ett tunnelbygge mellan Svinö och Degerby visar att en tunnel blir orimligt dyr och att det politiska spelet om en tunnel är att slå blå dunster i ögonen på väljarna.

Jag fick en fråga om varför jag bara fokuserar på ungdomarna i min valkampanj inför kommunvalet. Svaret är enkelt, om de unga mår bra och rör på sig så kommer de kunna bidra till samhället på ett positivt sätt i framtiden.

Sannolikt kommer det åländska valet att genomföras trots att det inte uppfyller principen om ”allmän rösträtt” så man kan lika väl ägna sig åt andra lika flagranta orättvisor.

Åland har som ett småskaligt självstyrt örike alla förutsättningar för att bli fossilfritt. Men för att vi ska komma dit behövs en robust och vetenskaplig klimatlag, som innehåller juridiskt bindande utsläppsmål för alla sektorer.

Fler insändare