S-O Boman förundrar sig över varför Skatteförvaltningen skickar så många brev och fattar onödiga skattebeslut. Han ifrågasätter också de onödigt byråkratiska formuleringarna och bristen på användarvänlighet.

Vad gäller språket är det väldigt beklagligt att vi trots våra tappra försök inte har lyckats uttrycka oss tydligt och klart och att våra tjänster inte uppfattas som användarvänliga. Vi lovar att bättra oss och tackar så mycket för responsen som vi ska använda i utvecklingsarbetet.

Vad gäller skattebesluten är det väldigt vanligt att om den förhandsifyllda skattedeklarationen har kompletterats eller om maken/makan kompletterat sin egen, senareläggs det datum för slutförande av beskattningen som tidigare meddelats. Så blir det också om Skatteförvaltningen får in uppgifter om kunden från annat håll.

När beskattningsbeslutet senareläggs kan även den tidigare meddelade betalningsdagen för skatteåterbäringen eller förfallodagar för kvarskatten flyttas framåt.

I sommar har en del kunder tyvärr fått nya beskattningsbeslut i onödan. Det handlar om en bugg i systemet som ska åtgärdas. Kunderna är med all rätt förbryllade över nya beslut i vilka inget ser ut att ha ändrats. Vi beklagar den förvirring som detta orsakat men det finns ingen orsak till oro om breven har samma innehåll och det behöver man inte kontakta Skatteförvaltningen om.

Däremot är det viktigt att komma ihåg att de flesta nya beskattningsbeslut som skickas till kunderna är befogade. Det lönar sig alltså att granska att uppgifterna. Om de är rätt behöver man inte göra något.

Skatteförvaltningen utvecklar kontinuerligt sina digitala tjänster, i MinSkatt även på svenska, och vill uppmuntra användarna att övergå till digitala brev i stället för papperspost. På det sättet kan var och en även bidra till att minska belastningen på Ålands vackra natur och underlätta Östersjöns tillstånd.

Kati Kalliomäki

kommunikationsdirektör vid Skatteförvaltningen

Bästa vandrare! I går då jag läste tidningen angående djurkadaver på en vandringsled på Vårdö, suckade jag lite och tänkte ännu en gång – nu får sig jägarna en känga, igen...

För en tid sedan kunde vi läsa om allt lägre nativitetstal i Finland och på Åland. Endast tre kommuner på Åland har ett födelseöverskott.

Röda korset Ålands distrikt önskar uttrycka sitt starka stöd för Erika Bomans gästledare i Ålandstidningen den 5 augusti. Åland behöver stärka sin kapacitet för psykiskt stöd och psykisk första hjälp på alla plan.

I sin krönika den 24 juli konstaterar biträdande professor i nationalekonomi Edvard Johansson: ”Även om det inte finns någon exakt gräns för när en stats skuldsättning blir för stor...” (i sig ett ganska märkligt konstaterande, med tanke på EU:s S

Visst, det finns statistik som visar att fler svarta skjuts av polisen i förhållande till folkmängden. Men det är så, att det är fattiga människor som mest råkar ut för polisens våld och skjutningar.

Jag vill bara berömma Röde orm för alla gratisresor och för den fina servicen.

Jag körde med bil i går (tisdag) från Storby och österut på huvudvägen mot Mariehamn. Till min fasa fick jag se att man har klippt bort alla vackra blommor längs huvudvägen och längs cykel- och gångvägen i Eckerö.

Bästa Albin och Berit. Hur orkar ni bara reta upp er på allt från Badhusparken till stadsbussen och Röde orm? Vilken negativ och tråkig attityd! Vi har det ju så otroligt bra här på vårt fridfulla vackra Åland.

Det gläder mig att min kollega i finans- och näringsutskottet John Holmberg (Lib) ställer sig till den lilla skara, som börjat granska pensionsfondens arbete.

Talentia uppmärksammar i en insändare i Ålandstidningen (4.8) att det behövs samarbetsanda och drivkraft i Kommunernas socialtjänst k.f. (KST). Från KST:s sida uppskattas initiativet.

Nej, jag håller absolut inte med lantrådet om att pensionsfondens nästan halva miljard euro är i trygga händer. Lantrådet är även tydlig med att denna regering inte kommer att laga något som inte är trasigt.

Det jag inte trodde kunde hända har hänt. Mia Hanström och jag är rörande överens! Detta i en fråga som må vara en bi(sak), men dock.

Jag vill ställa några frågor angående Eckerö/Birka:

Fler insändare