Jonny Lindfors, arméchef och generalmajor, besöker på Södra skånska regementet, P7, Revinge.

Tummar på kraven för att klara Natoinsatsen

P 7 i Skåne står inför en svensk pionjärinsats i Nato när uppåt 600 man ska skickas till Lettland. För att klara det kan det bli nödvändigt att under en period tumma på målet att utbilda fler värnpliktiga.