Antalet fall av bland annat gonorré fortsätter att öka. Arkivbild.

Smittsamma sjukdomar fortsätter att öka

Antalet fall av smittsamma sjukdomar som gonorré, fall av fästingorsakad TBE och invasiva infektioner med grupp A-streptokocker fortsätter att öka i Sverige.