Tavla av Carel Fabritius. Pressbild.

Nationalmuseums okända tavla – av Rembrandtelev