Förre KD-ledaren Göran Hägglund kan få utslagsröst i bedömningen av om vårdstrejken är samhällsfarlig eller ej. Arkivbild.

Han kan avgöra om vårdstrejken är farlig

Farliga för människoliv eller som innebär att betydande ohälsa består – det är konfliktkonsekvenserna som strejknämnden får stoppa om vårdfackets eventuella strejk går för långt.

Det lämnar ju förstås ett utrymme för tolkning, säger nämndens ordförande, förre KD-ledaren Göran Hägglund.