052220 , 05112020 , 20201105 , KST , Kommunsrenas socialtjänst , kontoret i Nyfhalers på Skarpansvägen 30

DUV positiv till sammanslagning av dagverksamheten

Men anser att berörda borde ha involverats tidigare i processen.
saltvik kommun, runar karlsson, flyktingar, fullmäktige

Idén sanktionerad hos KST:s styrelse

Understöder en sammanslagning av specialomsorgens verksamheter.

KST vill slå ihop special- omsorgens dagverksamhet

De sju dagverksamheterna inom specialomsorgen ska slås ihop till en gemensam enhet.