En container – lösningen för rörelsehindrade

Den som inte kan ta sig upp för trappan på flakfärjan Mergus hänvisas till en container.
Alfågelns trafik berörs i både Kumlinges och Brändös utlåtanden kring turlistorna.

Skärgårdskommuner vill se ändringar i nästa års turlistor

Viktigt att avgångs- och ankomsttiderna hålls.

Video: 15 meter ifrån en krock mellan Skiftet och Grace

Skiftet manövrerade fel - se filmen här.

Frustration i Kumlinge över skärgårdstrafiken

Uppvaktade LR om allvarliga trafikrelaterade problem.
151122 , 15112022 , 20221115 , Lagting , lagtinget , plenum , plenisal , politiker , politik , budget , Camilla Gunell (S) , socialdemokrat

"Brist på strategiskt tänk och enighet"

Oppositionen om skärgårdsmeddelandet i lagtinget.
120922 , 12092022 , 20220912 , Lantråd Veronica Thörnroos (C) , Centern

Oppositionen efterlyser prioriteringar

Inga tydliga riktlinjer och oklar avsändare lyftes fram i debatten om skärgårdsmeddelandet.

Nytt bolag in på tvärgående linjen

EW Finland Oy tar över totalentreprenaden av tvärgående linjen.
151122 , 15112022 , 20221115 , Lagting , lagtinget , plenum , plenisal , politiker , politik , budget , Mika Nordberg (M) ,Moderaterna

Efterlyste kostnadstak för skärgårdstrafiken

Mika Nordbergs (MSÅ) utspel väckte känslor i lagtinget
 *** Local Caption *** @Normal:Alfågeln Brändö Sjöfart Sjötrafik Ålandstrafiken

Alfågeln ur trafik minst en vecka till

Reparationen drar ut på tiden
311022 , 31102022 , 20221031 , Landskapets  budget 2023 , i Sjöfartsmuseets auditorium , regering , Ålands ekonomi , Ålands Landskapsregering , regering , landskapet , LR , lantråd Veronica Thörnroos (C) , finansminister Roger Höglund (C) , infrastrukturminister Christian Wikström

Avgiftsbråk om skärgårdstrafiken

Infrastrukturministerns 
förslag röstades ned