2021 höggs 15 askar ner utanför Jomala kyrka. De ska så småningom ersättas med 18 skogslindar.

Trädsorten som ersätter populära askarna vid kyrkomuren i Jomala

"Vill ha en stort som klarar tidens tand”.
Prästen Stefan Äng till höger berättar och sjunger om stallkatten Kalles upplevelser i stallet. Barnen från församlingens tisdagsklubb lyssnar uppmärksamt.

Stallkatten Kalle har öppnat sitt hem till jul

Stallöppning en tradition innan jul.
Eva-Helena Hansen ser fram emot resan till Israel.

Eva-Helena är på väg till Israel med en grupp från Åland

17 personer åker på den äventyrliga resan.

Ljus och bön för fred i Jomala kyrka

LR anhåller om att fälla 40 träd i kyrkallén

Träden är rödlistade av en arborist, och ska vara fällda inom ett halvår.