Mariehamns elnät Ab och Dennis Janssons bolag Mariepark Ab har kommit överens om priset som Elnät Ab betalar för att köpa byggnaden och lösa Mariepark Ab från legorätten. Men stadens nödvändiga godkännande saknas.@Foto:<f"Geneva"><\n><f$>Daniel Eriksson<\n>

Dennis Jansson föreslås få uppskov för Mariepark

Tf stadsmiljöchef Carolina Sandell förslår att Mariepark Abs förfrågan om förlängd tid för byggnadsskyldigheten beviljas.

Mariebads renovering till stadsstyrelsen

Infrastrukturnämnden godkände i onsdags infrastrukturdirektör Kai Söderlunds förslag gällande Mariebads renovering.
Mariebad

Förslaget: Avbryt planerna på Mariebadrenovering

Infrastrukturnämnden i Mariehamn ska föreslå att staden inte går vidare med grundrenoveringen av Mariebad.