Sedan starten 2021 har Greenstep Åland vuxit från en till nio anställda. Fyra av dem på bilden från vänster: Sara Winberg, Sofia Mansner, Katarina Sundberg och Linn Öfverström.

Växer med nya konsulttjänster

”Vi är ingen klassisk redovisningsbyrå utan mer en servicepartner”.