”I Geta är man reformvänlig” säger kommundirektör Niklas Oriander.

Kommuner går vidare med gemensam bygginspektion

"Förhoppningsvis blir det bättre för invånarna”

Akutrenovering av musiksal bakom utökad budgetram

En akut renovering av Källbo skolas musiksal samt nytt tak på simhallen i Godby är två av orsakerna till en utökning av Finströms kommuns budget.

Stalldalen blir Grelsby Strand hotell

Ägaren Tomas Sundberg tar över driften efter Christian Ekström.
050523 , 050520232 , 20230505 ,

Renoveringen av Emkarby daghem blev dubbelt dyrare

"När det upptäcktes ansåg även politikerna att det var viktigt att säkerställa att barnens utrymmen var trygga."
050523 , 050520232 , 20230505 ,

Renoveringskostnader för daghem mer än dubblades

Konstruktionsfel upptäcktes under arbetet.

Ingen upprustning av Bamböle hamn

Finström ger ok till radhusförsäljning

DCIM\100MEDIA\DJI_0389.JPG

Gamla kvarteren i Godby görs om

Plats för fler hus när detaljplanen ändras.
Åsa Ringbom, Proffessor emérita Åbo Akademi, Finström Kyrka

Finströms kyrka – en skatt av kulturhistoria

Åsa Ringboms nya bok går igenom varje vrå av byggnaden.

Bättre resultat än väntat i Finström

Högre samfundsskatter är en av orsakerna till att Finström gör ett bättre resultat än budgeterat för 2022.
121222 , 12122022 , 20221212 ,  Niklas Oriander , ny Kommundirektör i Geta , Geta kommun

Vill återuppta samarbete om byggnadsinspektionen

Geta flörtar med Finström.
Godby rondell, Åsa Mattsson

Bygger bort trafikfaror med rondell

Nu är bygget av en rondell i Godby äntligen i gång.

IFFK får största föreningsbidraget

Leif Andersson återvald som ordförande

Hjärtstartare till norra Finström

280420 , 28042020 , 20200428 , Godby , Rosengård i Godby är kommunens servicehus för äldre , serviceboende , ålderdomshem , seniorboende , flygbild , flygfoto

Pensionärer i Godby plågas av äggkastning

Nu ryter kommunen ifrån.
 *** Local Caption *** @Normal:Håkan Lundberg

Finström efterlyser bättre samarbete med ÅHS

Stukad hemsjukvård avgörande pusselbit i ny äldreomsorgsplan
Finström Bamböle, båthamn, båtliv, båtar

169 procent dyrare ha båten i Bamböle

Avgiften kan höjas när hamnen ska muddras.
190521 , 19052021 , 20210519 , Finströms kommunkansli i Godby , Finström , Kommun

Stora kostnadsökningar bakom Finströms minusbudget

Finström budgeterar för ett minusresultat nästa år. Orsaken till det är bland annat högre lönekostnader i kommunen.
Källbo Skola, Källbo, Skola

Akut insats för elever med psykisk ohälsa

”Det känns inte bra att eleverna mår dåligt, och alla ser det”.

Finström öppen för samarbete med Geta

Godbybor, Korsningen *** Local Caption *** @Bildtext:Finström har tryckt på för en rondell i fyrvägskorsningen i Godby centrum i mer än 15 år men ännu har landskapsregeringen inte fått något att hända. Särskilt i rusningstrafik anser man att både smidigheten och säkerheten i korsningen är dålig.<@Foto>Foto: Hülya Tokur-Ehres

Godbyrondell kan börja byggas om fyra månader

”Mycket positivt att det nu äntligen blir av”.
Finström, Godby, Flygbilder *** Local Caption *** @Bildtext:Olycksrisken i korsningen mitt i Godby är hög. Därför vill kommunen ha en rondell. Dessutom delar korsningen centrumkärnan i fyra delar.

Klart för rondell i Godby

Beräknas vara färdigt maj 2024.

Skatteintäkterna i Finström ökade

En halv miljon euro mer än i fjol. Det är saldot för skatteinkomsterna i Finström för årets sex första månader.

Här mäts tyngdkraften i Finström

Resultaten berättar om framtidens landhöjning.