Problemen i musiksalen härrör sig troligen från bygget av Källbo skola, och för korta torktider. Garantitiden på bygget har redan gått ut.
Foto:

Bild

Akutrenovering av musiksal bakom utökad budgetram

En akut renovering av Källbo skolas musiksal samt nytt tak på simhallen i Godby är två av orsakerna till en utökning av Finströms kommuns budget.

Totalt handlar det om 29.000 euro.

Hittat fel i texten? Skriv till oss