Kulturskribenten Benita Mattsson-Eklund har avlidit

Avled i går efter en tids sjukdom.