Förbundet ska få nytt styrdokument

010323 , 01032023 , 20230301 , Lördagsporträtt , Minna Hellström , förbundsdirektör på Ålands kommunförbund

Kommunförbundet vill se reformerad fastighetsskatt

Lagstiftningen kring fastighetsskatterna är föråldrad och bör revideras. Det framför Ålands kommunförbund i en skrivelse till landskapsregeringen.
Minna Hellström

Flera missnöjda med hur gemensamma avtal följs

Kommunförbundet har lyft frågan.

Ny styrelse för Ålands kommunförbund

Skriver till LR om ökade landskapsandelar

Ny direktör utsedd för Ålands kommunförbund

Minna Hellström är ny förbundsdirektör.

Fem vill bli ny förbundsdirektör

Fem personer har sökt tjänsten som ny förbundsdirektör i Ålands kommunförbund.
Magnus Sandberg.

Inleder rekrytering av ny förbundsdirektör

Styrelsen för Ålands kommunförbund ska inleda rekryteringen av en ny direktör efter Magnus Sandberg som ska blir kommundirektör i Finström.

Starkt stöd för kommunförbundet efter turbulensen

Ålandstidningens kartläggning visar att kommunerna vill ha kvar sitt förbund.

Jomala lämnar Ålands kommunförbund

Elva mot sex röster. De röstade för – och emot.

Nytt förslag om att gå ur kommunförbundet

Jomala kommun.

Kommunförbundet: Politiska strömningar bakom beslutet

Förser Jomalapolitiker med fakta inför fullmäktigemöte.
Jomala kommun.

Jomala lämnar kommunförbundet

”Vi måste ta tillvara våra egna intressen.”