Ålands Företagsbyrå fusioneras med koncern

Fortsätter under eget varumärke.