Sänkta elpriser från april

Elandelslaget höjer elpriset

Rörliga priset stiger med 78 procent.
Det finns lite som är bra med den tillfälliga elskatt som införts i Finland och som Åland nu också försöker få igenom.

Åland drabbas inte av prischocken på el

Vinterns priser kan bli lägre än senast.

Åskovädret över Åland blev lindrigt

Knappt 300 utan el.

Elpriserna: Mariehamns Energi tar beslut inom kort

Nästa vecka tar även Mariehamns Energi beslut om prisutvecklingen. Enligt vd:n lutar det mot en sänkning.