Efterlyser fortfarande extra vårdpersonal

ÅHS flaggar för höjd beredskap

ÅHS ger inga intyg för distansundervisning

Behov av uppdaterad kostnadsfördelning

ÅHS inrättar en tjänst som förvaltningsöverläkare

Styrelsen för ÅHS omstrukturerar tjänsten som chefläkare. Dessutom skapas en förvaltningsöverläkartjänst med en mer administrativ inriktning.

Ellen, fem månader, drabbades av RS-virus

Mamma Marie-Louise Jansson: ”Man känner sig hjälplös”.

Barnläkaren: Fem före en katastrofsituation

Christian ”Snuffe” Johansson, klinikchef vid barn- och ungdomskliniken, säger att situationen vid barnavdelningen de senaste veckorna varit galen.

Luftvägsvirusen har slagit till med full kraft

RS-viruset sätter hårt tryck på barnavdelningen.

Hälso- och sjukvårdsdirektören: Ytterst problematiskt

ÅHS chefsläkare slutar efter bara två månader.

Oklart om kvinnan anmäler missnöje med domen

I går dömdes den tidigare ÅHS-anställda kvinnan som av ren nyfikenhet läste privatpersoners patientjournaler vid mer än 1.400 tillfällen.

Vuxna med utvecklingsstörning i kläm i vården

Psykiatrin skjuter ifrån sig ansvaret för utvecklingsstörda som lider av psykisk ohälsa. Det anser Christina Wikner-Löthman, vars dotter far illa.

”Förstod inte att det är en kriminell handling”

Försvararen: Den åtalade saknade uppsåt till de 1.464 journalintrången
ÅHS.

ÅHS backar om barnrådgivning

De indragna årskontrollerna återupptas - men kösituation uppstår.

Omröstning om ÅHS verksamhetsplan

Wille Valve kovänder om ÅHS barnkontroller

ÅHS lösning inför flygplatsens stängning

Styrelsen: Så kommer vi att hantera patienttransporterna.

Därför får äldre endast Astra Zenecas vaccin

”Vi var tvungna att göra en ändring”

Förra veckans covidfall troligtvis inte samhällssmitta

Kan med stor sannolikhet kopplas till en inresa utifrån.

Kommande vårdskuld en knivig fråga för ÅHS

I och med det förestående sparbetinget på ÅHS vill styrelsen uppmärksamma landskapsregeringen (LR) på en kommande vårdskuld.

ÅHS anställer ny överläkare

ÅHS anställer Heikki Lukkarinen, direktör för barn- och ungdomskliniken på Åbo universitets centralsjukhus, till en överläkartjänst på deltid.