270221 , 27022021 , 20210227 , ÅHS , Ålands Hälso och Sjukvård , sjukhuset , sjukhus , exteriör , corona , covid-19 , sjukhuspersonal coroana smittade

Antalet aborter ökar på Åland

THL: Vi är inte helt säkra på varför.
ÅHS, Pyykiatriska kliniken, *** Local Caption *** @Bildtext:Den psykiatriska avdelningen vid ÅHS kan ge sjukvård och behandling, men eventuell socialvård, exempelvis boende, boendestöd och sysselsättning, är kommunens ansvar. Psykiatrin vill nu se en diskussion i staden om vad som kan göras för gruppen psykiskt funktionshindrade.@Foto:Foto: Daniel Eriksson

Undersöker psykiatripatienters upplevelse av vård

Liknande studier i Sverige visar på dåligt bemötande.
270221 , 27022021 , 20210227 , ÅHS , Ålands Hälso och Sjukvård , sjukhuset , sjukhus , exteriör , corona , covid-19 , sjukhuspersonal coroana smittade

Ser fram emot jobbet som chefsöverläkare

Neurokirurgen Zandra Olivecrona om nya tjänsten.
ÅHS, sjukhus, genrebild, patient, korridor, vänta

Smärtpatienter borde ha fått bättre information

ÅMHM kritiserar ÅHS i färskt beslut.
270221 , 27022021 , 20210227 , ÅHS , Ålands Hälso och Sjukvård , sjukhuset , sjukhus , exteriör , corona , covid-19 , sjukhuspersonal coroana smittade

Klart med ny chefsöverläkare till ÅHS

Neurokirurgen Zandra Olivecrona rekryteras till uppdraget.

Holmström ersätter Nordlund i ÅHS-styre

Femte dos till immunsvaga

70-plussare i riskgrupp rekommenderas fjärde dos

Samarbetet mellan aktörer kan förbättras

”Vi behöver kommunicera”, säger ministern.

Patienternas utskrivning påbörjades redan 2019

”Inget hastverk”, säger styrelseordförande Wille Valve.

Stadsdirektören tror på diskussionslösningar

”Väldigt få fall som går ända till ett domstolsavgörande”

Artificiell intelligens ska utöka mammografin

Med hjälp av artificiell intelligens vill Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) täcka in fler yngre kvinnor mammografiscreeningen.

”Stanna hemma om du är sjuk”

Mammografi görs nu för 74-åringar

Oförändrad covidsituation på Åland

3,8 miljoner euro i överskott för ÅHS

Lägre kostnader för vård utanför Åland en av orsakerna.

Tvåspråkig läkarutbildning vid Åbo Universitet

ÅHS och Åbo universitet inleder ett samarbete kring utbildning av svenskspråkiga läkare.


ÅHS patientråd uppfyller inte de egna kriterierna

Fem kvinnor och en man utgör patientrådet.

Berörda cancerpatienter kontaktas direkt av Åbo

Just nu påverkar inte vårdstrejken strålningen i Åbo.

Fjärde dos inte aktuell för yngre

Uppdaterar kriterierna för coronatest

– Vi vill minska ner, det finns andra saker vi kan göra, säger Tora Woivalin.

Barnrådgivningen är fortfarande under press

Nytt bokningssystem ska minska problemen.

Kvinnliga par erbjuds infertilitetsbehandling

Wille Valve: Vi vill lyfta bort all uppenbar diskriminering.

ÅHS om Orton: Måste säkra god vård lokalt

Avtalet med Orton hade sagts upp även utan sparskäl, säger ÅHS.

Nu vaccineras 80-plussare med fjärde dos

De som fått två doser och haft en coronainfektion ska också ta en spruta.