ACS Clean Tech försätts i konkurs

”Jag såg naturligtvis riskerna”.