wind power station in the sea in Netherlands *** Local Caption *** @Bildtext:Försvarsmakten har stoppat 334 vindkraftverk i framför allt Ålands södra havsområden.
<@Foto>Foto: iStock
Vindkraften är, det monumentala stödet i lagtinget till trots, inte en helt enkel fråga. Detta kommer de åländska partierna att få slita med när valet närmar sig och man helst vill täcka alla flanker i debatten.
Foto: iStock
Foto:

Bild

Vindkraften blir en huvudvärk för partierna

I samband med budgetbehandlingen sade en överväldigande majoritet av lagtinget ja till att fortsätta satsningen på havsbaserad vindkraft genom att ge landskapsregeringen fullmakt att arrendera ut landskapets vatten. Men så enkelt som det beslutet var ser inte vindkraftsfrågan ut att bli för partierna.

27-2. Det var en förkrossande majoritet av lagtinget som sade ja till att ge landskapsregeringen (LR) den där fullmakten att arrendera ut vattenområden norr om Åland. I praktiken var omröstningen ett test för att se hur starkt stöd satsningen har i lagtinget och på det viset bakbinda partierna att inte börja svänga i frågan när det drar ihop sig till val och kritiska röster finns att vinna.

Man kan tro att ett sådant kraftigt ställningstagande för den största – och potentiellt mest lukrativa – satsningen i åländsk historia skulle innebära att allt var guld och gröna skogar, tumme upp för full fart mot framtiden och rikedomen.
Men det är sällan så i politiken. Tvärt om tycks det funderas en hel del i partierna om hur man ska positionera sig inför valet i just den här frågan, som har en viss sprängkraft i opinionen.

De ska-krav som ställts från norråländska kommuner, framför allt om hur pengar ska fördelas och hur garantier för att alla spår av vindmöllorna så småningom ska plockas bort, har redan orsakat en del huvudbry för regeringen i allmänhet och Centern i synnerhet.

Centern är starkt i den kommunala politiken, så också i flera av de kommuner som direkt berörs av vindkraftssatsningen norr om Åland. Att det finns ett gräsrotsmotstånd bland en hel del centerpartister och centerväljare är klart, oklart är dock hur stort det är och hur det kommer att hanteras av partiledningen.
När partistyrelseledamoten Mats Sjöblom i Geta gick ut och uppmanade folk att skriva under uppropet mot vindkraftssatsningen sade lantrådet, tillika C-ordföranden, Veronica Thörnroos: ”Helt klart är det en fråga som vi inom Centern behöver skissa på inför valet, var står vi? Det finns olika åsikter och då måste man kunna resonera sig fram till en lösning om vilken linje vi ska hålla”.
Man kunde tro att Centern redan tagit tydlig ställning för en stor vindkraftspark norr om Åland i och med regeringsprogram och landskapsbudget. Man kunde också tro att vice lantrådet Harry Janssons (C) mycket ivriga förespråkande av den satsning han nu ansvarar för också var ett tecken på att han hade Centerns tydliga stöd i ryggen.

Inte bara Centern har huvudbry över satsningen. I lagtinget förra veckan förde Socialdemokraternas partiledare Camilla Gunell ett resonemang bland annat kring vindkraften i Östersjön kontra den känsliga miljön i havet. Möjligen uttryckte sig Gunell bara aningen luddigt om sina åsikter, men det var lätt att tolka anförandet som att hon intog en aningen skeptisk hållning till vindkraftssatsningen på Åland.

Även inom Hållbart initiativ finns det röster som ifrågasätter skadan en stor vindkraftspark kan göra på Östersjömiljön och om nyttan överstiger förlusterna eller ej.
Inom Obunden samling finns en stor räckvidd i åsikterna om den havsbaserade vindkraften. Miljöminister Christian Wikström är för den, om än med vissa förbehåll, medan lagtingsledamoten Stellan Egeland var en av två som röstade emot att ge LR fullmakt för att arrendera ut vattnen.

Vindkraftsfrågan såg för tre månader sedan ut att vara solklar, men den är långt från just detta. Det finns ett motstånd mot planerna bland ålänningarna, även om det förmodligen är mindre än hur det kan framstå i debatter på sociala medier. Men det finns som sagt också debatter i de olika partierna som bör klaras av i god tid före valet så att det inte finns någon otydlighet vad partierna anser om satsningen när rösterna väl ska läggas den 15 oktober.

Men, och det betonade också Camilla Gunell i lagtinget, det är samtidigt viktigt att man i debatten är tydlig med eventuella problem och nackdelar med den havsbaserade vindkraften, liksom att man presenterar tydliga planer för hur pengar ska tas in och fördelas.

27 ledamöter sade ja och bara två sade nej i lagtinget i december. Men innan vi ser några vindmöllor i de norråländska vattnen kommer mycket att kunna hända.

Det blir intressant att se hur partierna hanterar balansgången mellan att vara för vindkraftssatsningen, värna havsmiljön, inte ge oönskad näring åt motståndarsidan.

Jonas Bladh

tel: 266 38

Hittat fel i texten? Skriv till oss