Foto:

Välkommet budskap av presidenten

President Sauli Niinistös belysande av Ålandskonventionen under sitt tal den 9:e juni var betryggande och väl valda ord i tider av oro.

Efter att ha firat självstyrelsen är det nu dags att återgå till vardagen. Med backspegeln i hand kan vi konstatera att det var en fest som visade på ett imponerande utbud av aktiviteter, högkvalitativ och folklig underhållning förpackad i vacker försommarskrud.

Allt kröntes av celebra besök från hela Norden, inte minst hedrade kung Carl XVI Gustav och president Sauli Niinistö den åländska självstyrelsen genom sin närvaro. Framför allt innehöll deras tal en bekräftelse av Ålandskonventionen

I oroliga tider kan det vi tar för givet ifrågasättas. Vi har sett detta på insändarplats där ett flertal debattörer i omgångar har raljerat kring demilitariseringen och den åländska självstyrelsen. Förvisso agerat i stor okunskap, men tyvärr kan dylika ifrågasättanden sprida en osäkerhet bland några av oss. I synnerhet i det oroliga säkerhetsläge som råder.

Därför var det synnerligen viktigt att president Sauli Niinistö, när han i talet till ålänningarna den 9 juni, tydligt klargjorde att trots det rådande skärpta säkerhetsläget i Europa finns det inte någon anledning till oro. Framför allt eftersom Åland genom internationella avtal har en befäst och etablerad ställning som demilitariserat och neutraliserat område. En status som inte har ifrågasatts.

President Niinistö fortsatte sitt tal med att bekräfta att Ålandskonventionen blivit ett stöd för autonomi, regional säkerhet och stabilitet. Därutöver poängterade presidenten att man med fog kan hävda att värdet av konventionen kommer att fortsätta växa. Att Finland och Sveriges medlemskap i försvarsalliansen Nato enbart stärker konventionens överenskommelse. Väl valda ord som borde lugna de som har känt oro. Den finländske presidentens ord väger tungt. Det är ord som bygger på fakta och en respekt för internationellt ingångna avtal. Därför var president Niinistös tal den 9 juni en viktig påminnelse om vad som är stipulerat och en bekräftelse på att Finland är djupt engagerad i upprätthållande av internationell lag och säkerhet.

Ingen förändring har således skett i synen på Ålandskonventionen sedan Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Även om vissa debattörer vill ge sken av det.

Att Sverige och Finland närmar sig varandra är viktigt för Åland. Det utökade samarbetet mellan länderna stärker Åland. Såväl ur ett självstyrelsepolitiskt perspektiv som ett perspektiv med demilitariseringen i fokus. Därutöver är det givet att det utökade försvarssamarbetet även ger Åland en ökad stabilitet. För bildligt talat kan Åland förvänta sig stöd från båda sidor ifall det värsta skulle inträffa. Åland har således mycket att glädjas över efter firandet av självstyrelsen 100 år. För precis som Linda Blix skrev på ledarplats i lördagens Ålandstidning fick Åland en välförtjänt uppmärksamhet under firandet men även ett erkännande av att Åland kan fungera som en sammanhållande länk mellan Sverige och Finland.

Låt oss därför ta med oss tanken om Åland som brobyggare och låt oss ha tillit till presidentens ord om att vi kan känna oss trygga med Ålandskonventionen när vi nu går in i de kommande 100 åren av åländsk självstyrelse.

Daniel Dahlén

Hittat fel i texten? Skriv till oss