Välkommen reprimand

Foto:
Lagtingets presidium riktar en stark tillsägelse till lagtingsledamot Stephan Toivonen (ÅLD). En tillsägelse som är välkommen. Det finns gränser för hur man får uttrycka sig, även i ett lagting.

Det finns stunder då man måste ställa sig upp och säga ifrån. Stunder där någon går över linjen för anständighet och där åsikter som ventileras inte hör hemma i ett modernt västerländskt samhälle.

Tyvärr börjar allt fler sådana åsikter synas i den politiska debatten och mycket kan skyllas på att det i Vita huset suttit en president som inte respekterat de grundläggande värden som vi bygger vårt samhälle på. På Åland har vi varit relativt förskonade från dylika företeelser men när Stephan Toivonen (ÅLD) under måndagen med sina uttalanden helt förbisåg lagtingsordningens krav på saklighet, värdighet och respekt är det inte mer än rätt att han nu får en tillsägelse av lagtingets presidium.

Det var många i det åländska samhället som gapade av förvåning och inte trodde sina öron när Stephan Toivonen från lagtingets talarstol fortsatte marknadsföra sina åsikter gällande mensskydd. Att en ledamot är så i otakt med sin samtid att han drar slutsatser kring kvinnors varande som för tankarna till muslimska fundamentalisters syn på kvinnor är anmärkningsvärt. Att Toivonen sedan går vidare genom att raljera och säga att: ”Ni klär faktiskt bättre i högklackat när ni sitter och försöker förtrolla oss med er sirénsång” är bortom all rimlighet, förnedrande och hör inte hemma i vår tid. Att han sen inte heller ångrar sina uttalanden är oförståeligt.

Att lagtingets presidium nu ger Stephan Toivonen en tillsägelse är helt rätt. Däremot, som andra vice talman Roger Nordlund (C) självkritiskt konstaterar, borde han som sittande talman under måndagens debatt redan under debatten markerat och sagt ifrån. Precis som bland annat lagtingsledamot Simon Påvalls (Lib) gjorde när han i debatten beskrev Toivonens inlägg som något av det mest respektlösa som han hört i lagtinget.

Säkert finns de personer som nu läser detta som tycker att det är Toivonens demokratiska rätt att uttrycka sig som han vill. Men det finns gränser.

Demokrati är en skör företeelse och visst får man ge uttryck för de åsikter man har. Men vi måste vårda demokratin och behandla den och andra med värdighet och respekt. Därför kan vi inte bara säga att man i demokratins namn skall få yttra vilka åsikter som helst. I alla fall inte som folkvald politiker. Man måste föregå med gott exempel och stå upp för samhällets grundläggande värden.

Stephan Toivonen och Åländsk demokrati har gått kräftgång sedan valet 2019. De behöver uppmärksamhet för att komma tillbaka i debatten och uppmärksamhet fick de. En kan bara hoppas att de nästa gång väljer att lyfta frågor som är framåtsyftande och utvecklar samhället i stället för att odla klyftor, men frågan är om Stephan Toivonen klarar den uppgiften? Det återstår att se, men ett är säkert och det är att han har en brant uppförsbacke. För fjärmar man sig, som han gjorde genom sina uttalanden, från stora delar av den röstberättigade befolkningen är det svårt att vinna framgång på den politiska arenan.

Hittat fel i texten? Skriv till oss